Návrh opatření EU k dodávkám kritických surovin

Komise dnes navrhla komplexní soubor opatření, která mají zajistit přístup EU k bezpečným, diverzifikovaným, cenově dostupným a udržitelným dodávkám kritických surovin. Kritické suroviny jsou nepostradatelné pro širokou škálu strategických odvětví, včetně průmyslu s nulovými čistými emisemi, digitálního průmyslu, letectví a obrany. Toto opatření je zvlášť citlivé v našem oboru fotovoltaiky a bateriových technologií, kde naprostá většina výrobků a zařízení je dovážena z Číny, přičemž kritické suroviny, např. kovy vzácných zemin jsou těženy buď přímo v Číně, anebo v zahraničních dolech ovládaných čínskými společnostmi.