Modernizační fond na podporu solárních technologií

Modernizační fond Ministerstva životního prostředí České Republiky poskytne v následujících letech celkem až 150 miliard korun na projekty s cílem podpořit nízkouhlíkovou energetiku. Otevírá se tak šance pro podniky, které plánují realizovat výrobu a distribuci energie z obnovitelných zdrojů, výstavbu fotovoltaických elektráren nebo optimalizovat spotřebu energie ve výrobních a technologických procesech.