Energetická konferenci v Brně

Na pravidelné každoroční energetické konferenci v Brně zazněly odhady makroekonomických a energetických parametrů, nezbytné pro investiční rozhodování o fotovoltaických a obecně energetických projektech v průmyslových podnicích. Navzdory klesajícímu trendu tržních cen energií zůstávají solární průmyslové aplikace s návratností několika málo let.