Bateriová úložiště pro stabilizaci energetických sítí

Vláda posvětila základní programový dokument, podle kterého se budou rozdělovat prostředky získané prodejem emisních povolenek na podporu dekarbonizace české energetiky. Klíčovým programem je pak investiční podpora nových obnovitelných zdrojů energie, zejména solární energetiky. Modernizační fond bude v programu na podporu obnovitelných zdrojů financovat také akumulaci energie všech druhů. Právě bateriová úložiště jsou důležitá pro stabilizaci energetických sítí i pro vyrovnání dodávek z nových obnovitelných zdrojů.